Rättskunskap - Law & Religion


Genom föreläsningar i rättskunskap (bland annat inom tolkutbildning) och ständigt nya studier har det skapats flera informationsmaterial som är tänkta att stimulera till kunskapsutveckling om rätt och rättsutveckling.


I materialet finns även uppsatser och artiklar som knyter an till ämnet "Law and religion" där juridiken och teologin möts och påverkar våra föreställningar och åsikter om rätt.


Här på hemsidan pågår redigering.

Informationsmaterial mm läggs ut efter hand och får spridas och citeras med uppgivande av copyright och källa/ upphovsperson.Mörner Jurist Service

E. Maria Mörner Stenberg, jur kand

Skåne - Västra Götaland - Östergötland

Mail: contact@mornerjuristservice.se