Mörner Jurist Service

E. Maria Mörner Stenberg, jur kand

Skåne - Västra Götaland - Östergötland

Mail: contact@mornerjuristservice.se

Medlemmar och samarbetspartners förutsätts följa och respektera föreningens stadgar och policydokument:


STADGAR/STATUES: Länk/Link


POLICY - Children Protection: Länk/Link (revidering pågår)


POLICY - Procurement: Länk/Link (revidering pågår)


Medlemskap i föreningen ansöks om hos styrelsen genom ordförande eller administratör.


Kontakt - Contact


Ordförande/chairperson: Ms Aster Boberg Menghestu

Mail: aster.bonerg@gmail.com


Administration: Ms E. Maria Mörner Stenberg

Mail: contact@mornerjuristservice.se

Adress: c/o Mörner Stenberg

Clemenstorget 6, 222 21  LUND (Sweden)

ProD Network Sweden


Project Development Network Sweden (ideell förening)

Org.nr: 802462-7039


Ur föreningens ändamålsparagraf:


"... Föreningen ska främja kontakter, samarbeten, informationsinsatser och initiativ till projekt och verksamheter som stärker enskilda individers och gruppers levnadsvillkor, hälsa och livskvalitet, demokratiska påverkan, social delaktighet och möjligheter att skaffa sig försörjning och ekonomisk självständighet. Föreningen kan vara verksam i både Sverige och utomlands. Föreningen ska i sitt främjande arbete särskilt uppmärksamma möjligheter till kooperativ utveckling, själv-hjälpsinsatser och folkbildning...".


Förändringar och nyheter under 2020:


Föreningen bildades år 2011 under namnet Hirn Sweden och de första åren ägnades åt projektutveckling i samarbete med Hirn (Hebron International Resource Network) för skolbyggen och skolverksamhet (förskola och grundskola) för flickor och pojkar i och utanför Hebron och Betlehem på Västbanken. 


Föreningen ändrade till sitt nuvarande namn våren 2020. Aktuella initiativ till projektutveckling inför hösten 2020 är sommarläger för barn (Vitryssland), flyktingstöd (Grekland) och stöd till lärare (Eritrea).


Projektidéerna drivs på ideell basis av föreningens medlemmar, och föreningen går in med administrativt stöd samt rådgivning för kontakter och avtal med samarbetsparter (Sverige eller utomlands).


All kommunikation sker i via gruppmail etc. 


Välkommen att kontakta oss!

Styrelsen för ProD Network Sweden