E. Maria Mörner Stenberg, jur kand


Engagerad i frågor om:


 • Kultur och konstnärlig verksamhet
 • Psykisk ohälsa, utsatta familjers situation
 • Funktionshinder och tillgänglighet
 • Mänskliga rättigheter samt internationella kontakter och solidaritetsprojekt för hjälp till självhjälp
 • Kooperativ utveckling, social ekonomi och idelburen sektor

Om Mörner Jurist Service 


Ägare: E. Maria Mörner Stenberg, jur kand.

Org nr: 550130-1401. Start: 2008.

 

Bakgrund: 

 • Utvecklingsarbete inom den kooperativa rörelsen, samhällskontakter, social ekonomi, idéburen sektor
 • VD-uppdrag, konsultuppdrag/utredningar
 • Politiskt sakkunnig i Näringsdepartementet
 • Projektutveckling inom arbetsmarknad och rehabilitering, socialt företagande, arbetsmiljö och arbetsgivarfrågor.
 • Informations- och utbildningsverksamhet, från 1997 och ombildad till Mörner Jurist Service 2008. 

 

Utbildning:

 • Teologi (Grundkurs, Religionspedagogik, Gamla testamentets litteratur och historia, Systematisk teologi/moderna och postmoderna perspektiv, Systematiskt teologi/dogmatik, Systematisk teologi/etik (Umeå universitet, 2017-2020)
 • Jur kandexamen (Master of Laws, Lunds universitet, 2005)
 • Rytmik- och ensemblepedagogexamen (Master of Fine Arts, Kungliga musikhögskolan i Stockholm, 1987).

 

Tidigare knuten till Westermalms Advokatbyrå i Stockholm/Sollentuna som konsult och biträdande jurist (2012-2016).

Mörner Jurist Service

E. Maria Mörner Stenberg, jur kand

Skåne - Västra Götaland - Östergötland

Mail: contact@mornerjuristservice.se