Mörner Jurist Service

E. Maria Mörner Stenberg, jur kand

Skåne - Västra Götaland - Östergötland

Mail: contact@mornerjuristservice.se

Personlig rådgivning


  • Juridiska frågor inför livsval: ekonomi, arbete och relationer 


  • Juridiska frågor om barn, ungdom, funktionsnedsättning

 

  • Hjälp att få kontakter med socialtjänst, personligt ombud (stöd vid psykiskt funktionshinder), hälsovård eller annat stöd 

 

  • Hjälp att författa skrivelser samt vid behov även överklaga myndighetsbeslut eller andra beslut som rör den privata livssituationen

 

 


Mörner Jurist Service arbetar och ger rådgivning under tystnadsplikt.


Plats för rådgivningssamtal anpassas efter varje individs önskemål och särskilda behov.


Ett rådgivningssamtal är inte terapi eller behandling, men det kan vara ett första steg att se över sin livssiutation och att få perspektiv på vad som är juridiska frågor och vad som är personliga problem som kan lösas på andra sätt och med annan typ av hjälp.


Länkar: