Presentationer Mentorskap Processer

Presentationer från Mörner Jurist Service

E. Maria Mörner Stenberg


Presenteationerna får visas och citeras ur med uppgivande om copyright och källa: Mörner Jurist Service, Maria Mörner Stenberg.

Presentationer - Mentorskap och Processer


Under årens lopp har löpande i olika uppdrag genomförts föreläsningar och andra utbildningsaktiviteter. Några av de presentationer som utarbetats - och som är tänkta som inspiration och grundläggande information - är följande.


Project development

Process, funding, cooperation, 2019.

Om projektutveckling, formera proejktgrupp, att söka finansiering, ingå partnerskap, engl. (Föreläsning för gymnasieelever, Skara, 2019.)  Länk. 


Organisationsform för arbetsintetrerande socialt företag.

Erfarenheter från kontakter och konsultationer för Yalla Trappan, Malmö. Från bildande av förening till verksamhetsutveckling inom ideell förening som organisation för arbetsingegrerande och kooperativt socialt företagande. (Föreläsning Malmö, 2019)  Länk. 


Att skriva en projektansökan och att ansöka om projektmedel

Presentation från 2015.  Länk. Frågor om presentationerna, förfrågan om medverkan i föreläsningar eller konsultation, kontaka per mail. Se ovan!