Mörner Jurist Service - med erfarenhet från

projektutveckling, utbildning och processlednng under tre decennier. Den juridiska verksamheten

etablerades år 2008.


Exempel på  tidigare utförda uppdrag: 


 • Uppstart av Bryggeriet Gymnasium, Föreningen Bryggeriet, Malmö
 • Konsultationer för Yalla Trappan, arbetsintegrerande socialt företag i Rosengård, Malmö
 • Visions- och kompetensutveckling, Skånes folkhögskolor
 • Utveckling av sysselsättning inom kulturområdet och daglig verksamhet (Studiefrämjandet, Lidköping, LSS)
 • Projektansökningar till Europeiska socialfonden, Allmänna arvsfonden, Tillväxtverket med flera projektsponsorer och bidragsgivare för projektutveckling inom ideella och kooperativa organisationer. 

Mentorskap för verksamhetsutveckling, 

projektutveckling och processstöd  • Ideella och kooperativa organisationer
 • Rehabilitering, arbetsliv och arbetsmarknad
 • Socialt företagande
 • Tillgänglighet, personlig assistans
 • Utbildning - folkbildning
 • Kultur - konstnärliga verksamheter
 • Interreligiösa dialoger


Presentationer att ladda ned:   Länk.  

Om projektutveckling, att ansöka om projektmedel,arbetsintegreande socialt företagande etc. 


Presenteationerna får visas och citeras med uppgivande om copyright och källa: Mörner Jurist Service, Maria Mörner Stenberg.

  Mörner Jurist Service

  E. Maria Mörner Stenberg, jur kand

  Skåne - Västra Götaland - Östergötland

  Mail: contact@mornerjuristservice.se

  Redigering pågår.

  Redigering pågår.

  Redigering pågår.