E. Maria Mörner Stenberg, jur kand

Kontorsadress: Clemenstorget 6, 22 21  LUND

Mail: contact@mornerjuristservice.se

Phone: 0706 15 92 46


Org. nr: 550130-1401

Bankgiro: 5068-1204 (SEB)


Kontakt


Kontakt sker per mail eller telefon.


Plats för personligt möte bestäms i samråd med klienten.


Möten på Messenger och Skype kan ibland rekommenderas.

 

Pris för rådvigning till privatpersoner:

Första timman för samtal och rådgivning - per telefon eller vid personligt möte - är kostnadsfri. 

Därefter är kostnaden: 500 kr/tim + 25% moms (625 kr/tim inkl moms)


Riktpris för organisationer: 1000 kr/tim + 25% moms (1250 kr/tim inkl moms). Vid uppdrag som sträcker sig över längtre tid kan avtalas om anpassad ersättning.


Ersättning som ombud i förvaltnings-domstolar: enligt standard.


Ersättning för eventuella resekostnader tillkommer.

 

I vissa förvaltningsmål - tvångsvård av unga, missbrukare eller psykiskt sjuka samt överklagan i migrationsdomstolar - kan offentligt biträde utses av beslutande myndighet eller förvaltningsdomstol och bekostas av statliga medel. Du kan själv ge förslag på vem som ska vara Ditt offentliga biträde.

 

Mörner Juristservice hjälper till att ansöka om offentlig biträde i samband med att Din överklagan lämnas in till förvaltningsrätten.

 

Senast uppdaterat: 2020-08-17.

Mörner Jurist Service

E. Maria Mörner Stenberg, jur kand

Skåne - Västra Götaland - Östergötland

Mail: contact@mornerjuristservice.se