Mörner Jurist Service

- Utrednings Resurs

 

E. Maria Mörner Stenberg, jur kand 

Tel:  + 46 (0)706 - 15 92 46 - - - Mail: contact@mornerjuristservice.se

Skåne:  Clemenstorget, 6, 222 21  LUND (Sweden)

Västergötland:  Klockarebolet 2, Berg, 540 17  LERDALA (Sweden)

 

Utredning och utveckling

 

För organisationer och företag

 

 • Verksamhetsutveckling
 • Projektutveckling - Proccesstöd
 • Utvärderingar - Dokumentation

 

Verksamhetsområden

 

 • Tillgänglighet, personlig assistans
 • Rehabilitering, arbetsliv och arbetsmarknad
 • Socialt företagande
 • Ideella och kooperativa organisationer
 • Utbildning - folkbildning
 • Kultur - konstnärliga verksamheter
 • Interreligiösa dialoger

 

 

Exempel på uppdragsgivare och

genomförda uppdrag:

 

Bryggeriet Gymnasiun, Föreningen Bryggeriet, Malmö

Yalla Trappan, arbetsintegrerande socialt företag i Rosengård, Malmö

Visions- och kompetensutveckling, Skånes folkhögskolor

Projektansökningar till Europeiska socialfonden, Allmänna arvsfonden, Tillväxtverket m fl

Utveckling av sysselsättning inom kulturområdet och daglig verksamhet (LSS)

 

 • Saknas vision och idé? 
 • Finns idén? Men någon måste utveckla den? 
 • Dags att formera ett projekt och förankra hos samverkansparter?
 • Skriva projektansökningar? Söka finansiering?
 • Kick of? Studiedag med projektpersonal?

 

Mörner Jurist Service åtar sig såväl punktinsatser i processen som konsultationer för samordning

av hela processen!

 

 

Länkar som är relaterade till projektutveckling/arbetsmarknad:  www.esf.se