Mörner Jurist Service


E. Maria Mörner Stenberg, jur kand 

Tel:  0706 - 15 92 46. Mail: contact@mornerjuristservice.se

Kontor:  Clemenstorget, 6, 222 21  LUND (Sweden)

Uppdrag i Skåne, Västra Götaland och Östergötland

Utrednings Resurs

för organisationer och företag

 

 • Juridiska utredningar
 • Verksamhetsutveckling
 • Projektutveckling - Processtöd
 • Utvärderingar - Dokumentation
 • Mentorskap

 


Uppdragsgivare och verksamhetsområden:

 

 • Tillgänglighet, personlig assistans
 • Rehabilitering, arbetsliv och arbetsmarknad
 • Socialt företagande
 • Ideella och kooperativa organisationer
 • Utbildning - folkbildning
 • Kultur - konstnärliga verksamheter
 • Interreligiösa dialoger

 

 

Exempel på uppdragsgivare och genomförda uppdrag: 


Bryggeriet Gymnasiun, Föreningen Bryggeriet, Malmö

Yalla Trappan, arbetsintegrerande socialt företag i Rosengård, Malmö

Visions- och kompetensutveckling, Skånes folkhögskolor

Projektansökningar till Europeiska socialfonden, Allmänna arvsfonden, Tillväxtverket m fl samt utveckling av sysselsättning inom kulturområdet och daglig verksamhet (LSS)

 

 • Saknas vision och idé? 
 • Finns idén? Men någon måste desgina, utveckla och formulera den? 
 • Dags att formera ett projekt och förankra hos samverkansparter?
 • Skriva projektansökningar? Söka finansiering?
 • Kick off? Studiedag med projektpersonal?

 

Mörner Jurist Service åtar sig såväl punktinsatser i projektprocessen som konsultationer för samordning av hela processen!

 

 

Länkar som är relaterade till projektutveckling/arbetsmarknad:  www.esf.se