Mörner Jurist Service

Morner Lawyer Service, Sweden

 

E. MARIA MÖRNER STENBERG, jur kand (master of laws)

Tel: + 46 (0)706 - 15 92 46. Mail: contact@mornerjuristservice.se

 

Skåne: Clemenstorget, 6, 222 21 LUND (Sweden)

Västergötland: Klockarebolet 2, Berg, 540 17 LERDALA (Sweden)

Stockholm: Samarbete med Westermalms advokatbyrå

Utbildningar

 

Rättskunskap - rättsordningen, domstolarnas roll m m

 

Att överklaga myndighetesbeslut - processen i förvaltningsdomstolarna

 

Arbetsgivaransvar och arbetsmiljö - juridiken och den praktiska verkligheten