Mörner Jurist Service

Morner Lawyer Service, Sweden

 

E. MARIA MÖRNER STENBERG, jur kand (master of laws)

Tel: + 46 (0)706 - 15 92 46. Mail: contact@mornerjuristservice.se

 

Skåne: Clemenstorget, 6, 222 21 LUND (Sweden)

Västergötland: Klockarebolet 2, Berg, 540 17 LERDALA (Sweden)

Stockholm: Samarbete med Westermalms advokatbyrå

Överklaga myndighetsbeslut i förvaltningsdomstolar

LVU, LSS, socialförsäkringar, skatter, bygglov m m

 

 

De allra flesta myndighetsbeslut kan överklagas. Det gäller både privatpersoner och företag/organisationer.

 

Överklagandeprocessen. Som klient erbjuds Du rådgivning i ett överklagande som Du själv driver. Vid behov kan det juridiska uppdraget även innefatta hela överklagandeprocessen med skriftlig kommunikation och eventuella muntliga förhandlingar i förvaltningsrätten och högre instanser.

 

Offentligt biträde. I vissa typer av mål - exempelvis LVU - kan förvaltningsrätten utse ett offentligt biträde som bekostas av statliga medel. Ansökan om offentligt biträde görs samtidigt som överklagandet lämnas in till förvaltningsrätten.

Länkar som är relaterade till överklaganden i förvaltningsdomstolar: www.domstol.se www.skatteverket.se www.boverket.se

Överklagande av beslut enligt LVU samt LSS: www.dom.se www.ivo.se