Mörner Jurist Service

Morner Lawyer Service, Sweden

 

E. MARIA MÖRNER STENBERG, jur kand (master of laws)

Tel: + 46 (0)706 - 15 92 46. Mail: contact@mornerjuristservice.se

 

Skåne: Clemenstorget, 6, 222 21 LUND (Sweden)

Västergötland: Klockarebolet 2, Berg, 540 17 LERDALA (Sweden)

Stockholm: Samarbete med Westermalms advokatbyrå

Om Mörner Jurist Service

Ägare: E. Maria Mörner Stenberg, jur kand. Org nr: 550130-1401. Start: 2008.

 

Bakgrund: Utvecklingsarbete inom den kooperativa rörelsen, samhällskontakter, lobbying, social ekonomi, idéburen sektor, VD-uppdrag, konsultuppdrag/utredningar, politiskt sakkunnig i Näringsdepartementet, projektutveckling inom arbetsmarknad och rehabilitering, socialt företagande, arbetsmiljö och arbetsgivarfrågor. Även engagerad i frågor om psykisk ohälsa, utsatta familjers situation,funktionshinder/tillgänglighet, mänskliga rättigheter samt internationella kontakter och solidaritetsprojekt för hjälp till självhjälp.

 

Utbildning: Teologi (grundkurs, religionspedagogik, Umeå universitet, 2017-2018).

Jur kandexamen (Master of Law), Lunds universitet (2005) samt pedagogexamen (Master of Fine Arts) från Kungliga musikhögskolan i Stockholm (1987).

 

Uppdrag: Organisationsutveckling och projektutveckling för social ekonomi och idéburen sektor. Utbildningsverksamhet och folkbildning. Juridiska uppdrag inom migrationsrätt, förvaltningsrätt, internationell privaträtt, familjerätt mm. Knuten till Westermalms Advokatbyrå i Stockholm/Sollentuna som konsult och biträdande jurist sedan 2012.