Mörner Jurist Service

Morner Lawyer Service, Sweden

 

E. MARIA MÖRNER STENBERG, jur kand (master of laws)

Tel: + 46 (0)706 - 15 92 46. Mail: contact@mornerjuristservice.se

 

Skåne: Clemenstorget, 6, 222 21 LUND (Sweden)

Västergötland: Klockarebolet 2, Berg, 540 17 LERDALA (Sweden)

Stockholm: Samarbete med Westermalms advokatbyrå

Migrationsrätt

Uppehållstillstånd - Arbetstillstånd

Residence permit - Work permit

 

 

  • Ansökan om uppehållstillstånd/arbetstillstånd
  • Offentligt biträde i överklagandenprocessen
  • Vid behov även privat ombud vid överklagande av Migrationsverkets beslut

 

English:

- Consultations on applications for residence / work permit

- Legal representative and counsel in the appeals of the Migration Board

 

Arabic:

 

- التشاور بشأن طلبات للحصول على الإقامة تصريح العمل /

- الممثل القانوني والمحامي العام في الطعون المقدمة ضد القرارات

Länkar relaterade till migrationsrätt: www.migrationsverket.se