Mörner Jurist Service


E. Maria Mörner Stenberg, jur kand 

Tel:  0706 - 15 92 46. Mail: contact@mornerjuristservice.se

Kontor:  Clemenstorget, 6, 222 21  LUND (Sweden)

Uppdrag i Skåne, Västra Götaland och Östergötland

Kontakt

Kontakt sker per mail eller telefon (se ovan!).

Plats för personligt möte bestäms i samråd med klienten.

 

Första timman för samtal och rådgivning - per telefon eller vid personligt möte - är kostnadsfri.

 

Därefter är kostnaden:

Privatpersoner: 800 kr/tim + 25% moms (1000 kr/tim inkl moms)

Organisationer/myndigheter: 1200 kr/tim + 25% moms (1500 kr/tim inkl moms)

Ersättning för resekostnader tillkommer.

 

Org. nr: 550130-1401

Bankgiro: 5068-1204 (SEB)

 

Offentligt biträde i migrationsärenden och andra förvaltningsmål. I vissa förvaltningsmål - tvångsvård av unga, missbrukare eller psykiskt sjuka samt överklagan i migrationsdomstolar - kan offentligt biträde utses av beslutande myndighet eller förvaltningsdomstol och bekostas av statliga medel. Du kan själv ge förslag på vem som ska vara Ditt offentliga biträde.

 

Mörner Juristservice hjälper till att ansöka om offentlig biträde i samband med att Din överklagan lämnas in till förvaltningsrätten.

 

Senast uppdaterat: 2019-01-27.

Länkar som är relaterade till rättskydd:  www.rattshjalpsmyndigheten.se