Mörner Jurist Service

Morner Lawyer Service, Sweden

 

E. MARIA MÖRNER STENBERG, jur kand (master of laws)

Tel: + 46 (0)706 - 15 92 46. Mail: contact@mornerjuristservice.se

 

Skåne: Clemenstorget, 6, 222 21 LUND (Sweden)

Västergötland: Klockarebolet 2, Berg, 540 17 LERDALA (Sweden)

Stockholm: Samarbete med Westermalms advokatbyrå

Arbetsrätt

Nyetableringar, organisationsförändringar, konfliktlösning

 

Uppdragen vänder sig främst till organisationer och företag för konsultationer i arbetstgivarfrågor, sammanställning av skriftliga underlag och andra förberedelser inför MBL-förhandlingar mm.

 

Även frågor om arbetsgivares ansvar för arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatser.

 

 

Länkar som är relaterade till arbetsrätten: www.regeringen.se www.lagen.nu

Länk om arbetsrätt i EU: europeiska kommissionen