Mörner Jurist Service

Morner Lawyer Service, Sweden

 

E. MARIA MÖRNER STENBERG, jur kand (master of laws)

Tel: + 46 (0)706 - 15 92 46. Mail: contact@mornerjuristservice.se

 

Skåne: Clemenstorget, 6, 222 21 LUND (Sweden)

Västergötland: Klockarebolet 2, Berg, 540 17 LERDALA (Sweden)

Stockholm: Samarbete med Westermalms advokatbyrå

Juridiska tjänster

För individer, organisationer och företag

 

 

  • Förvaltningsrätt - överklaganden av myndighetsbeslut
  • Migrationsrätt - uppehållstillstånd och arbetstillstånd
  • Arbetsrätt - rådgivning i konflikter mellan arbetsgivare

och anställda, arbetsmiljöfrågor etc

 

Dessutom erbjuds konsultationer för:

 

  • Juridiska utredningar

 

  • Organisations- och projektutveckling

 

  • Styrelseutbildningar och mentorskap för ideella

och ekonomiska föreningar

 

  • Personlig rådgivning inför viktiga beslut om förändring i livssituationen (familj, relationer, arbete mm)

 

Välkommen för kontakt!

E. Maria Mörner Stenberg, jur kand