Mörner Jurist Service


E. Maria Mörner Stenberg, jur kand 

Tel:  0706 - 15 92 46. Mail: contact@mornerjuristservice.se

Kontor:  Clemenstorget, 6, 222 21  LUND (Sweden)

Uppdrag i Skåne, Västra Götaland och Östergötland

Välkommen för kontakt!E. Maria Mörner Stenberg, jur kand

Mörner Jurist Service erbjuder tjänster inom tre verksamhetsområden:


Utrednings-Resurs för organisationer och företag


  • Organisations- och projektutveckling
  • Socialt företagande - ideella och ekonomiska föreningar 
  • Processledning - Utvärderingar
  • Utredningar - Analys - Rapporter - Dokumentation
  • Mentorskap i pedagogiska utvecklingsprocesser


Migrations-Ärenden


  • Rådgivning för individer (asyl, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, anhöriga etc) och arbetsgivare (erbjudande om arbete)
  • Offentligt biträde i ärenden hos Migrationsverket  och Migrationsdomstolen som ger den sökande rätt till offentligt biträde.
  • Privat ombud i övriga ärenden hos Migrationsverket och Migrationsdomstolen


Personlig rådgivning 


Inför viktiga beslut om förändring i livssituationen (familj, relationer, arbete mm). Även överklagande av myndighetsbeslut (LSS, Soc, barn, ungdomar, funktionshinder).